AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loại polysaccarit X được cấu tạo bởi các phân tử glucozo liên kết với nhau bằng liên kết 1β-4 glicozit thành mạch thẳng không phân nhánh.

  a. Tên và vai trò của polysaccarit X này?

  b. Chất Y là thành phần chính cấu tạo nên lớp vỏ ngoài của côn trùng và giáp xác. Hãy cho biết đơn phân của Y và so sánh X với Y về cấu tạo.

  Lời giải tham khảo:

  a) - Chất X: xenlulozo

      - Vai trò: là thành phần chính của thành tế bào thực vật.

  b)- Chất Y: kitin; đơn phân của Y là Glucozo liên kết với N-axetylglucozamin

  - So sánh X và Y:

  + Giống nhau: đều là chất trùng hợp từ các đơn phân gluco liên kết với nhau bằng liên kết 1β-4 glicozit

  + Khác nhau: Kitin có 1 nhóm –OH được thay thế bằng nhóm phức –HN-CO-CH3 làm cho giữa các chuỗi có nhiều liên kết hidro hơn à rất dai và bền.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>