AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn có ghi 220V - 100 W được mắc vào hiệu điện thế 220V.

  a/ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn khi bóng sáng bình thường?

  b/ Tính điện năng mà bóng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng trung bình 4 giờ.

  Lời giải tham khảo:

  a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:  

  I = P/U = 100/220 = 0,45 A.

  b/ Điện năng bóng đèn tiêu thụ là:  

  A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>