AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cái thước có trọng tâm ở G, được treo vào một cái đinh nhờ một lỗ O như ở hình 20.3. Trong mỗi Hình 1, 2 và 3, thước ở trạng thái vân bằng nào?

    

  • A. 1: bền ; 2: không bền ; 3: phiếm định.
  • B. 1: không bền ; 2: bền ; 3: phiếm định.
  • C. 1: phiếm định ; 2: không bền ; 3: bền. 
  • D. 1: không bền ; 2: phiếm định ; 3: bền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>