AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bán cầu bằng đồng (được vẽ màu sẫm) và một bán cầu bằng nhôm gắn với nhau thành một quả cầu. Hãy cho biết trạng thái của quả cầu ở ba vị trí trên hình 20.4

   

  • A. 1: cân bằng bền ; 2: cân bằng không bền ; 3: cân bằng phiếm định.
  • B. 1: cân bằng phiếm định ; 2: không cân bằng ; 3: cân bằng không bền.
  • C.  1: cân bằng bền ; 2: cân bằng phiếm định ; 3: cân bằng không bền. 
  • D. 1: cân bằng bền ; 2: không cân bằng; 3: cân bằng không bền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>