AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây?

  • A. Điểm cực cận quá gần mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt.
    
  • B.  Điểm cực cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt.
    
  • C. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.
  • D.  Điểm cực cận và điểm cực viễn quá xa mắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mắt cận có những đặc điểm là: Điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA