YOMEDIA
NONE
 • Mạch cảm xúc của bài thơ vận động theo trình tự nào? Trong mạch vận động ấy, hình ảnh tre còn được nhắc tới ở những câu thơ nào khác và mang ý nghĩa gì?

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Mạch cảm xúc vận động theo hành trình vào lăng viếng Bác.
  • Học sinh ghi đúng những câu thơ có hình ảnh tre trong khổ thơ thứ nhất.
  • Nêu được nghĩa thực và nghĩa biểu tượng của hình ảnh tre.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON