YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng mưa trung bình năm là: 

  • A. Trên 1000 mm.
  • B. Trên 500 mm.
  • C. Trên 1500 mm.
  • D. Trên 2000 mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA