• Câu hỏi:

  Lớp vỏ địa lí ( lớp vỏ cảnh quan ) bao gồm

  • A. Toàn bộ vỏ trái đất
  • B.  Vỏ trái đất và khí quyển bên trên
  • C. Toàn bộ các địa quyển
  • D. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC