AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp 6A có 45 học sinh, khi được hỏi về sở thích ẩm thực thì có đến \(\frac{4}{5}\) số học sinh lớp thích ăn pizza, số học sinh còn lại thích món gà rán.

  a/ Tính số học sinh thích ăn pizza của lớp.

  b/ Số học sinh thích ăn gà rán chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp.

  Lời giải tham khảo:

  a) Số học sinh thích ăn Pizza của lớp là \(\frac{4}{5}.{\rm{ }}45 = 36\) (học sinh)

  b) Số học sinh thích món gà rán của lớp là 45 – 36 = 9 (học sinh)

  Số học sinh thích món gà rán của lớp chiếm số phần trăm là:

  \(\frac{9}{{45}} = \frac{1}{5} = \frac{{20}}{{100}} = 20\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>