AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn thẳng MN = 2cm và đường tròn tâm M bán kính 3cm. Khi đó điểm N có vị trí:

  • A. N thuộc đường tròn tâm M.
  • B. N nằm trên đường tròn tâm M.
  • C. N nằm bên trong đường tròn tâm M.
  • D. N nằm bên ngoài đường tròn tâm M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>