AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(\widehat {xOy} = {120^0}\) và tia Oz là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

         a/ Tính số đo \(\widehat {yOz}\).

         b/ Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox. Tia Oy có là tia phân giác của \(\widehat {x'Oz}\) không ? Vì

  sao?

  Lời giải tham khảo:

  a) Vì tia Oz là tia phân giác của góc xOy nên 

  \(\widehat {yOz} = \frac{1}{2}.\widehat {xOy} = \frac{1}{2}{.120^0} = {60^0}\)

  b) Vì tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là cạnh chung của 2 góc xOy và x’Oy nên \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {x'Oy}\) kề bù nhau

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {xOy} + \widehat {x'Oy} = {180^0}\\
  {120^0} + \widehat {x'Oy} = {180^0}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {x'Oy} = {60^0}
  \end{array}\)

  Như vậy tia Oy tạo với 2 tia Ox’ và Oz hai góc bằng nhau \(\widehat {x'Oy} = \widehat {yOz}\) (cùng bằng 600) nên tia Oy là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>