YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài cá nào sau đây KHÔNG thuộc lớp Cá xương?

  • A. Cá vền
  • B. Lươn
  • C. Cá chép
  • D. Cá đuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Loài cá đuối KHÔNG thuộc lớp Cá xương.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 228629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF