• Câu hỏi:

  Life is all right if you have a job, but things are not so easy for ____________.

  • A. the sick
  • B. the rich
  • C. the young
  • D.

   the unemployed 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC