ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hanh: What was your timetable? - Tuan: _____________________ 

  • A. I didn't like the tests at all.
  • B. I went to Long Bien Lower-secondary School in Gia Lam, Hanoi.
  • C. I went to school in the morning and I often had 5 classes.
  • D. I studied a lot of subjects at school but I enjoyed Maths the best.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON