AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là: 

  • A. liên kết cộng hóa trị. 
  • B. liên kết ion.  
  • C. liên kết cho nhận.
  • D. liên kết đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>