AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho CO dư qua hỗn hợp các oxit sau  \(A{l_2}{O_3},F{e_2}{O_3},CuO\) sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X, thành phần của X gồm 

  • A.   \(A{l_2}{O_3},Cu,Fe\)              
  • B.  \(A{l_2}{O_3},Cu,FeO\)
  • C. \(A{l_2}{O_3},F{e_2}{O_3},Cu\)
  • D.  \(Al,Cu,Fe\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>