AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt phân AgNO3 sẽ thu được các chất sau: 

  • A. Ag, O2 và NO2    
  • B. Ag và NO2          
  • C. AgNO2  và O2                 
  • D. Ag2O, NO2 và O2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>