ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lệnh nào trong các lệnh sau dùng để thêm từ gõ tắt trong word?

  • A. Tools \(\rightarrow\) Options… \(\rightarrow\) AutoCorrect...
  • B. Tools \(\rightarrow\) AutoCorrect Options…
  • C. Format \(\rightarrow\) AutoCorrect Options… 
  • D. Tools \(\rightarrow\) AutoCorrect... \(\rightarrow\) Options…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lệnh dùng để thêm từ gõ tắt trong word Tools => AutoCorrect Options…

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON