• Câu hỏi:

  Để định dạng kiểu danh sách, sau khi chọn phần văn bản ta thực hiện:

  • A. File \(\rightarrow\) Bullets and Numbering... 
  • B. Edit \(\rightarrow\) Bullets and Numbering...
  • C. Format \(\rightarrow\) Bullets and Numbering... 
  • D. Insert \(\rightarrow\) Bullets and Numbering...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC