YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để định dạng kiểu danh sách, sau khi chọn phần văn bản ta thực hiện:

  • A. File \(\rightarrow\) Bullets and Numbering... 
  • B. Edit \(\rightarrow\) Bullets and Numbering...
  • C. Format \(\rightarrow\) Bullets and Numbering... 
  • D. Insert \(\rightarrow\) Bullets and Numbering...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Format => Bullets and Numbering... 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA