YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

  • A. AABB
  • B. AAbb
  • C. aaBB
  • D. Cả 3 kiểu gen vừa nêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cặp gen đồng hợp.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON