• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SI, SD. M,N lần lượt là trung điểm của SB,AD. Kí hiệu \(d(MN,SI)\) là khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN và SI. Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(d(MN,SI) = \frac{1}{2}AK\)
  • B. \(d(MN,SI) = \frac{1}{2}AI\)
  • C. \(d(MN,SI) = \frac{1}{2}AB\)
  • D. \(d(MN,SI) = \frac{1}{2}AH\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC