• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là trung điểm AC, \((SMC) \bot (ABC),(SBN) \bot (ABC)\), G là trọng tâm tam giác ABC,  I là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  • A. \(AB \bot (SMC)\)
  • B. \(IA \bot (SBC)\)
  • C. \(BC \bot (SAI)\)
  • D. \(AC \bot (SBN)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC