• Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ là

  • A. Giao điểm của A'B và ABC'                                     
  • B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ
  • C. Giao điểm của A'D và AD'                                       
  • D.

   Giao điểm của A'C và AC'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC