YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

  • A. Đều tăng
  • B. Đều giảm
  • C. Phần lớn tăng
  • D. Phần lớn giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước sẽ tăng vì khi nhiệt độ tăng, tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhanh → sự va chạm càng lớn → khả năng tan càng tăng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF