YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

  • A. Đều tăng
  • B. Đều giảm
  • C. Phần lớn tăng
  • D. Phần lớn giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước sẽ tăng vì khi nhiệt độ tăng, tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhanh → sự va chạm càng lớn → khả năng tan càng tăng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON