YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn kết luận đúng

  • A. Muối clorua đều là muối tan
  • B. Muối sắt là muối tan
  • C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan
  • D. BaSO4 là muối tan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối của kim loại kiềm đều là muối tan, ví dụ: KCl, NaCl, Na2CO3, K2CO3...

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON