YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

  • A. Nhiệt độ
  • B. Áp suất
  • C. Loại chất
  • D. Môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON