YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Axit không tan trong nước là

  • A. H2SO4
  • B. H3PO4
  • C. HCl
  • D. H2SiO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Axit H2SiOkhông tan được trong nước.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 116107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON