YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 14,36g NaCl vào 40g nước ở nhiệt độ 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhịêt độ đó là:

  • A. 35,5 gam
  • B. 35,9 gam
  • C. 36,5 gam
  • D. 37,2 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam H2O để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

  Đề bài cho 40 gam nước nên ta có:

  14,36 gam NaCl hòa tan trong 40 gam nước

     ? gam NaCl   \(\leftarrow\)    trong 100 gam nước

  Vậy độ tan có giá trị là: \(\frac{{14,36.100}}{{40}} = 35,9\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF