RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về môi trường nuôi cấy không liên tục, phát biêu nào sau đây là sai?

  • A. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn sinh trưởng theo một dường cong gồm 4 pha
  • B. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn không dược bô sung thêm chất dinh dưỡng mới.
  • C. Trong nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuân chi trải qua 2 pha đó là pha cân bàng và pha suy vong.
  • D. Trong nuôi cấy không liên tục không có sự rút bo chất thải và vi khuẩn ra khỏi môi trường nuôi cấy.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không được bổ sung chất dinh dường mới và không dược lấy đi các sản phàm chuyển hóa. Đây dược xem là hệ kín.

  Sinh trương cùa quần thề vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục gôm 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng, suy vong.

  —* Dáp án c.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)