AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì: 

  • A. Động năng cùa các phân tử cấu tạo nên vật tăng. 
  • B. Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.
  • C. Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm. 
  • D. Nội năng của vật giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>