AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử? 

  • A. Chuyển động không ngừng. 
  • B. Chuyển động càng nhanh thi nhiệt độ của vật càng cao.
  • C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách. 
  • D. Chỉ có thế năng, không có động năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>