AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng? 

  • A. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. 
  • B.  Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là jun.
  • C. Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng. 
  • D. Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA