YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 18km trong 30 phút. Công suất cùa ô tô là 10kW. Lực kéo của động cơ là: 

  • A. 180N   
  • B. 1000N 
  • C. 540N   
  • D. 600N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Công của ô tô là A = P.t = F.s

  => F= P.t/s = 10000.30.60/18000 = 1000N

   Vậy, lực kéo của động cơ là: F = 1000N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA