AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô tải và một xe mô tô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công sũất của mô tô 

  • A. bằng của xe tải. 
  • B.  lớn hơn của xe tải.
  • C. nhỏ hơn cùa xe tải.    
  • D. A, B đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>