YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai. 

  • A. Chất khí không có hình dạng xác định. 
  • B. Chất lỏng không có hình dạng xác định.
  • C. Chất rắn có hình dạng xác định. 
  • D. Cả ba chất rắn, lỏng, khí có thể tích xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA