• Câu hỏi:

  Khi nào động cơ xe cần cung cấp nhiều hòa khí nhất

  • A. Xe chạy không
  • B. Xe chạy chậm , chở nặng
  • C. Xe lên dốc
  • D.  Xe chở nặng đang lên dốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Xe chở nặng đang lên dốc

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC