ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng :

  • A. Cung cấp hỗn hợp xăng – không khí vào xilanh động cơ và thải  sạch khí cháy ra ngoài .
  • B. Cung cấp hỗn hợp xăng – không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch khí cháy ra ngoài .
  • C. Cung cấp hỗn hợp xăng – không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch không  khí cháy ra ngoài .
  • D. Cung cấp hỗn hợp xăng – không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải sạch hòa  khí cháy ra ngoài .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Cung cấp hỗn hợp xăng – không khí vào xilanh động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải  sạch khí cháy ra ngoài .

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON