MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Theo hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí,hòa khí được hình thành ở đâu?

  • A. Xi lanh
  • B. Bơm xăng
  • C. Bộ chế hòa khí
  • D. Bơm xăng và bộ chế hòa khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Bộ chế hòa khí

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA