AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi một người ngồi lên xe máy làm lốp xe biến dạng, nguyên nhân của sự biến dạng là do đâu? 

  • A. Lốp xe không chịu lực nào tác dụng.
  • B. Lực hút của Trái đất tác dụng vào người.
  • C. Lực của người tác dụng vào lốp xe.
  • D. Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân của sự biến dạng là do lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>