ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra câu sai: Nện một cái búa vào một cái đe. Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác dụng vào búa sẽ làm cho:

  • A. búa bị biến dạng một chút
  • B. đe bị biến dạng một chút
  • C. chuyển động của búa bị thay đổi
  • D. chuyển động của đe bị thay đổi.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D. 

  Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác dụng vào búa sẽ làm cho của đe bị thay đổi.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1