ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra câu sai: Hai con trâu chọi nhau, không phân thắng bại.

  • A. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là mạnh như nhau
  • B. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là hai lực cân bằng
  • C. Hai lực đó có thể làm đầu các con trâu bị trầy (sướt) da
  • D. Lực tác dụng của con trâu nọ không đẩy lùi được con trâu kia.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B. Lực mà con trâu nọ tác dụng vào con trâu kia là hai lực cân bằng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1