AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt viên gạch lên nền nhà, viên gạch đứng yên. Viên gạch đứng yên vì lí do nào sau đây? 

  • A. Không chịu tác dụng của lực nào.
  • B.  Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực hút của Trái đất.
  • C. Chịu tác dụng của lực cản của nền nhà lớn hơn trọng lượng của vật.
  • D. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực cản của nền nhà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Viên gạch đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực cản của nền nhà.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>