AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{{2\pi }}\) H, thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng       

  • A. 25 Ω.                     
  • B. 50 Ω.  
  • C. 100 Ω.           
  • D. 75 Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
?>