• Câu hỏi:

  Inventions/ like/ electric light bulb/ change/ way/ people/ live

  • A. Inventions like the electric light bulb changed the way people lived.
  • B. The inventions like the electric light bulb has changed the way that people lived.
  • C. The way people lived has been changed by inventions like electric light bulb.
  • D. The inventions like the electric light bulb changed way people had lived.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC