AMBIENT
 • Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from the suggested words. 

  Câu hỏi:

  Global communication be/ transform/ the invention/ Internet

  • A. Global communication was transformed the invention of the Internet.
  • B. The invention of the Internet was transformed the global communication.
  • C. Global communication was transformed by the invention of the Internet.
  • D. Global communication was transformed invention of Internet.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>