YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  I think Germany..................... the gold cup in the 2006 World Cup.

  • A. will win
  • B. is winning
  • C. is going to win
  • D. wins

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>