MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Apparently, they................... a stadium that................... over 50,000 spectators.

  • A. will build/ will seat
  • B. are going to build/ will seat
  • C. are building/ seats
  • D. will build/ is seating

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA