ADMICRO
VIDEO
 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

  Câu hỏi:

  I received a letter .................. your aunt last week.

  • A. of
  • B. to
  • C. from
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF