• Câu hỏi:

  I hate camping because I can't ______ an umbrella tent in the wind and I can't make a fire in the rain.

  • A. put up
  • B. set off
  • C. take over
  • D. turn round 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC