AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When she was young she never had time to ______ her hobbies.

  • A. persist
  • B. pursue
  • C. engage
  • D. delicate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>